دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
طراحی و ساخت دستگاه پالایشگر آب و هوا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/12 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.2794.fa
برگشت به اصل مطلب