دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.2925.fa
برگشت به اصل مطلب