دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
گزارش صداوسیما از آموزش مجازی در دانشگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.3316.fa
برگشت به اصل مطلب