دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
نمک زدایی از آب شور به روش یون‌زدایی خازنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.3581.fa
برگشت به اصل مطلب