دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
تولید محصولات پتروشیمی  از گاز طبیعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/15 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://elearning.aut.ac.ir/find.php?item=1.342.5329.fa
برگشت به اصل مطلب