دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش گزارش گفتگو با تیم های برگزیده مسابقات بین‌المللی «کن‌ست»

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/24 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.7354.fa
برگشت به اصل مطلب