دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش گزارش ساخت دستگاه تراشکاری ایمپلنت ران توسط محققان دانشکده مهندسی مکانیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.7474.fa
برگشت به اصل مطلب