دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش خبر رونمایی از ابررایانه سیمرغ

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/14 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.7727.fa
برگشت به اصل مطلب