دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش گفتگوی دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه و مجری طرح ابررایانه سیمرغ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/4 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.7878.fa
برگشت به اصل مطلب