دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
معرفی سامانه های پخت شونده با نور مرئی با قابلیت کاربرد در پرینت سه بعدی رزینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.8939.fa
برگشت به اصل مطلب