دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
تولید نسل جدید حلال های کاربردی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/11 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.9206.fa
برگشت به اصل مطلب