دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش گزارش مراسم تکریم و معارفه روسای سابق و فعلی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.9263.fa
برگشت به اصل مطلب