دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش خبر برتری ۳ دانشگاه کشور در علوم کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/24 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.9296.fa
برگشت به اصل مطلب