دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش گفتگوی دکتر ایمان شریفی استاد دانشکده مهندسی برق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/6 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.9789.fa
برگشت به اصل مطلب