دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تازه‌های نشر
هفته نامه خبری امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 
برای مشاهده نسخه کامل نشریه روی تصویر کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.343.7242.fa
برگشت به اصل مطلب