دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ستاد کرونای دانشگاه
طرح برگزاری کلاس‌های آزمایشگاه انتقال حرارت در دانشکده مهندسی مکانیک در شرایط شیوع ویروس کووید ۱۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/1 | 
طرح برگزاری کلاس‌های آزمایشگاه انتقال حرارت در دانشکده مهندسی مکانیک در شرایط شیوع ویروس کووید ۱۹ منتشر شد.
جزئیات بیشتر را در فایل ذیل و یا از طریق لینک قابل دسترس است.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.3603.4806.fa
برگشت به اصل مطلب