دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ستاد کرونای دانشگاه
پیشگیری از کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/31 | 
نکات لازم در خصوص پیشگیری از ویرویس منحوص کرونا را در ادامه مرور نمایید و یا فایل را از لینک دریافت نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.3603.4807.fa
برگشت به اصل مطلب