دانشگاه صنعتی امیرکبیر-  مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
اعضای هیات علمی گروه مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
مدیر گروه
استاد محمد جواد کتابداری
دانشکده ی مهندسی دریا


 
دکتر  مهدی ایرانمنش
دانشکده ی مهندسی دریا
 
 دکتر محمد رضا خدمتی
دانشکده ی مهندسی دریا
 
 دکتر حسن قاسمی
دانشکده ی مهندسی دریا
 
دکتر سید حسین موسوی زادگان
 دانشکده ی مهندسی دریا 
مهندس شاپور طاحونی
دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست
 
دکتر ابوالفضل اسلامی
دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست 
دکتر وحید لطفی
دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست
 
دکتر تورج تقی خانی
دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست 
دکتر مرتضی کلاهدوزان
دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.435.1619.fa
برگشت به اصل مطلب