دانشگاه صنعتی امیرکبیر- برگزیدگان المپیادی دانشگاه
برگزیدگان رتبه‌های نوزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال۱۳۹۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.494.477.fa
برگشت به اصل مطلب