دانشگاه صنعتی امیرکبیر- برگزیدگان المپیادی دانشگاه
برگزیدگان یازدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۵

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/15 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.494.487.fa
برگشت به اصل مطلب