دانشگاه صنعتی امیرکبیر- برگزیدگان المپیادی دانشگاه
برگزیدگان نهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۳ | 
برگزیدگان نهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۳
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
حمیده وثوق پور یزدی مهندسی کامپیوتر ۱
مسعود شیری مهندسی مکانیک ۲
محسن قیصریه های نجف آبادی مهندسی مکانیک ۳
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.494.489.fa
برگشت به اصل مطلب