دانشگاه صنعتی امیرکبیر- برگزیدگان المپیادی دانشگاه
برگزیدگان اولین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۷۵

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/6 | 
برگزیدگان اولین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۷۵
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
رضا کیهان مهندسی عمران ۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://elearning.aut.ac.ir/find.php?item=1.494.500.fa
برگشت به اصل مطلب