دانشکده مهندسی دریا- کارشناسی
نشست غیرحضوری مسئولین دانشکده مهندسی دریا با دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/17 | 
 
بسمه تعالی
 
نشست غیرحضوری مسئولین دانشکده مهندسی دریا با دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی
 
 
  • تاریخ برگزاری نشست: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰
  • بستر برگزاری نشست: سامانه جلسات برخط دانشگاه
  • آدرس اینترنتی نشست
https://meetings.aut.ac.ir/dme-bsc
 
لطفاً دستورالعمل ورود به جلسه را (به شرح پیوست) ملاحظه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.4319.8399.fa
برگشت به اصل مطلب