دانشکده مهندسی معدن- اخبار و رویدادها
رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/23 | 

موفقیت دانشجویان دانشکده در کسب رتبه های ۱ تا ۳ کنکور سراسری کارشناسی ارشد اکتشاف معدن و سایر رتبه های برتر را به این عزیزان و خانواده محترمشان تبریک می گوئیم.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find.php?item=13.736.5020.fa
برگشت به اصل مطلب