دانشکده مهندسی معدن- اطلاعیه‌ها
آغاز ثبت‌نام دانشجویان جهت شرکت در المپیاد علمی دانشجویی سال 1399

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 

آغاز ثبت‌نام دانشجویان جهت شرکت در المپیاد علمی دانشجویی سال 1399

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find.php?item=13.737.778.fa
برگشت به اصل مطلب