دانشکده مهندسی مکانیک- آزمایشگاه ها
آزمایشگاه رادیو گرافی آزمایشگاه رادیو گرافی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/20 | 
 
نام کارگاه / آزمایشگاه :
 
لاتین فارسی
Industrial Radiography رادیو گرافی صنعتی
نام سرپرست کارگاه / آزمایشگاه : مهدی احمدی
اسامی پرسنل کارگاه / آزمایشگاه :  
زمان تأسیس : ۱۳۸۳
 مساحت در اختیار : ۵۰ متر مربع
میزان سرویس : (آز- آموزشی)
        - تعداد گروه آزمایشگاه
       - تعداد دانشجویان در هر سال
                                              
                                             ۲ گروه
                                             ۱۲ نفر
لیست خدمات قابل ارائه رادیو گرافی جوش، اندازه گیری میزان جذب اشعه ایکس ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت
برنامه توسعه های آتی ٭٭  
میزان سرویس :  (آز تحقیقاتی)
-        لیست دانشجویان ارشد / دکتری٭٭
-        لیست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭
-        لیست مقالات کار پژوهشی تهیه شده ٭٭
-        لیست سرویس به سایر آزمایشگاه ها ٭٭
-        لیست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭
 
لیست تجهیزات / ماشین آلات / امکانات  ٭٭
 
دستگاه اشعه ایکس ۲۲۵ کیلو وات به تجهیزات ظهور و ثبت فلیم- لوازم اندازه گیری حساسیت،  فیلم و غیره

 
 
 
 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.1943.7309.fa
برگشت به اصل مطلب