دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- اطلاعیه و اخبار
زمان مصاحبه آزمون دکتری سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/11 | 
- رشته فیزیک گرایش اپتیک و لیزر: روز سه شنبه ۱۸ خرداد، شروع مصاحبه ساعت ۱۰ صبح ساعت مصاحبه اپتیک و لیزر

- رشته فیزیک گرایش ماده چگال: روز چهارشنبه ۱۹ خرداد، شروع مصاحبه ساعت ۱۰ صبح ساعت مصاحبه ماده چگال

- رشته فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی: روز پنجشنبه ۲۰ خرداد، شروع مصاحبه ساعت ۹ صبح ساعت مصاحبه گرانش و کیهان شناسی

-  رشته مهندسی هسته ای گرایش پرتوپزشکی: روز پنجشنبه ۲۰ خرداد ساعت ۱۰ صبح ساعت مصاحبه پرتوپزشکی

- رشته مهندسی هسته ای گرایش راکتور: روز دوشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۹ صبح ساعت مصاحبه داوطلبین راکتور

رشته مهندسی هسته ای گرایش گداخت: روز دوشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۹ صبح ساعت مصاحبه داوطلبین گداخت هسته ای

 


نکات مهم

-  داوطلبینی می توانند در مصاحبه شرکت نمایند که در سامانه سامت تحصیلات تکمیلی دانشگاه  ثبت نام نمایند.

- مصاحبه به صورت مجازی و از بستر نرم افزار adobe connect و در فاصله زمانی ۱۴۰۰.۰۳.۱۷ تا ۱۴۰۰.۰۳.۲۰ می باشد.

 
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.1313.7946.fa
برگشت به اصل مطلب