دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- انجمن‌علمی مهندسی‌انرژی
سخنرانی با موضوع: ساختمان صفر انرژی و چالش تغییر اقلیم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/28 | 

سخنرانی با موضوع: ساختمان صفر انرژی و چالش تغییر اقلیم

در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸ انجمن علمی مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مفتخر به برگزاری همایش Zero Energy Building با همکاری انجمن معماری دانشگاه علم و صنعت و با سخنرانی دکتر عاطفه بهزادی فروغ از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین دکتر سید مجید مفیدی از اعضای هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت بود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.2119.7077.fa
برگشت به اصل مطلب