دانشکده مهندسی پزشکی- اخبار و رویدادها
مراسم نکوداشت استاد فرهیخته دکتر محمدرضا هاشمی گلپایگانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.454.2344.fa
برگشت به اصل مطلب