دانشکده مهندسی پزشکی- آزمایشگاه ها
مدارها‌و‌سیستمهای زیست پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | معرفی آزمایشگاه:
 
آزمایشگاه مدارها و سیستم‌های پزشکی (BioCAS) در زمینۀ طراحی مدارها و سیستمهای الکترونیکی برای کاربردهای پزشکی فعالیت و پژوهش انجام می‌دهد. دانشجویانی که در این آزمایشگاه فعالیت می کنند، توانایی های قابل ملاحظه ای برای طراحی و تعمیرات ادوات الکترونیکی سیستمهای پزشکی پیدا می کنند.


در حال حاضر، زمینه‌های پژوهشی فعال در آزمایشگاه مدارها و سیستمهای زیست پزشکی عبارتند از:
  • طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ برای کاربردهای پزشکی
  • کاشتنی های پزشکی هوشمند
  • سیستم‌های الکترونیکی ثبت سیگنالهای پزشکی
  • انتقال بی‌سیم اطلاعات و توان به ریزسامانه‌های قابل کاشت پزشکی
  • دستگاه‌های پزشکی پوشیدنی
 

 

 
در صورت علاقه به همکاری با این آزمایشگاه تحقیقاتی، می توانید با دکتر محمدمهدی احمدی (mmahmadiaut.ac.ir) تماس حاصل نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.483.2411.fa
برگشت به اصل مطلب