دانشکده شیمی- پژوهشی
آزمایشگاه­های تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

آزمایشگاه­های تحقیقاتی

   
.

آزمایشگاه شیمی آلی

سرپرست : الهه کوثری

آزمایشگاه شیمی تجزیه

سرپرست : لیلا ناجی


آزمایشگاه شیمی فیزیک

سرپرست : محمدحسن موسی زاده

آزمایشگاه شیمی معدنی

سرپرست : زهرا شریعتی‌نیا

آزمایشگاه شیمی پلیمر

سرپرست : زاهد احمدی

آزمایشگاه انرژی‌های نو

سرپرست : مهران جوانبخت

آزمایشگاه نانوشیمی

سرپرست : مجید عبدوس

آزمایشگاه جداسازی فیزیکی و شیمیایی

سرپرست : حسین سالار آملی

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=21.2122.3938.fa
برگشت به اصل مطلب