مدیریت امور اداری و پشتیبانی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/22 | 

آدرس:تهران، میدان ولیعصر،خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه-شماره ۴۲۴-دانشکده مواد و متالورژی-طبقه دوم
صندوق پستی: ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵
تلفن: ۶۱-۶۴۵۴۲۲۶۰ (۲۱) ۹۸+
Email: aaofficeaut.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری و پشتیبانی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=24.2896.5006.fa
برگشت به اصل مطلب