اداره استعدادهای درخشان- اسامی برگزیدگان
برگزیدگان پنجمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۷۹

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ پنجمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۷۹
۱ حمید نادران طحان مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۳
نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.4370.4745.fa
برگشت به اصل مطلب