اداره استعدادهای درخشان- اسامی برگزیدگان
برگزیدگان هفتمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ هفتمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۱
۱ مهدی دستفان مهندسی عمران مهندسی عمران ۱
۲ هومن صفایی فیزیک فیزیک ۲
نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.4370.4748.fa
برگشت به اصل مطلب