اداره استعدادهای درخشان- اسامی برگزیدگان
برگزیدگان هشتمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ هشتمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۲
۱ مهدی گل پرور روزبهانی مهندسی برق مهندسی برق ۳
نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.4370.4750.fa
برگشت به اصل مطلب