اداره استعدادهای درخشان- اسامی برگزیدگان
برگزیدگان نهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ نهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۳
۱ حمیده وثوق پور یزدی  مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱
۲ مسعود شیری مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۲
۳ محسن قیصریه های نجف آبادی  مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۳
نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.4370.4751.fa
برگشت به اصل مطلب