اداره استعدادهای درخشان- اسامی برگزیدگان
برگزیدگان دهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ دهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۴
۱ سجاد لکزیان ریاضی ریاضی ۲
نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.4370.4752.fa
برگشت به اصل مطلب