اداره استعدادهای درخشان- اسامی برگزیدگان
برگزیدگان دوازدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۲۰-۱ دوازدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۶
۱ احمد دیبایی مهندسی عمران مهندسی عمران ۷
۲ کاوه قاسملو ریاضی ریاضی ۱۱
۳ هما حامدی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۱۶
۴ محسن ملا حاجی آقایی ریاضی ریاضی ۱۷
۵ مسعود رهایی فرد مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۲۰
نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.4370.4754.fa
برگشت به اصل مطلب