اداره استعدادهای درخشان- اسامی برگزیدگان
برگزیدگان رتبه های شانزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۹۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۲۰-۱ شانزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۰
۱ سید مهران  کاظمی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱
۲ امیرحسین قدرتی ریاضی ریاضی ۲
۳ محمدرضا حاتمی مهندسی برق مهندسی برق ۳
۴ پویا ظفر اسداله پور مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۵
۵ پوریا علی میرزایی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۶
۶ امین رضا جوادی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱۱
۷ علی شاکری فیزیک فیزیک ۱۶
۸ احسان پسران افشاریان مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۶
۹ سید محسن موسوی دزفولی مهندسی برق مهندسی برق ۱۷
۱۰ آرش پاره کار مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۹
نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.4370.4758.fa
برگشت به اصل مطلب