اداره استعدادهای درخشان- اسامی برگزیدگان
برگزیدگان رتبه های هفدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۹۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۲۰-۱ هفدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۱
۱ ابراهیم صادق پور مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۲
۲ محمد کریم زاده مهندسی برق مهندسی برق ۴
۳ سید مهران  کاظمی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۵
۴ علیرضا شفائی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۹
۵ جواد عبادی فیزیک فیزیک ۱۰
۶ حمیدرضا رحیمی مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۳
۷ مهرداد فروتن مهر فیزیک فیزیک ۱۴
۸ مهدی اکرمی ریاضی ریاضی ۱۶
نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.4370.4759.fa
برگشت به اصل مطلب