اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی- بن‌های تخفیف
بن تخفیف قالیشویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/20 | 
۱۰ درصد تخفیف زیر قیمت مصوب اتحادیه ویژه استفاده از خدمات قالیشویی 
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=29.3348.4729.fa
برگشت به اصل مطلب