اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی- بیمه پایه(تأمین اجتماعی،بیمه سلامت)
خدمات بیمه تأمین اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
مدارک لازم جهت تعویض و تمدید دفترچه:
 1. اصل دفترچه قبلی
 2. برای فرزند دختر بالای ۱۸ سال اصل شناسنامه و تکمیل کردن فرم تعهد نامه
 3. برای فرزند پسر بالای ۲۲ سال گواهی تحصیلی و تکمیل کردن فرم تعهد نامه
مدارک لازم جهت نام نویسی اولیه تأمین اجتماعی:
 1. تکمیل فرم توسط سرپرست (جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید)
 2. مهر و امضای فرم توسط اداره کارگزینی
 3. اصل و کپی شناسنامه تمام صفحات و کارت ملی
 4. یک قطعه عکی ۴*۳
 5. تحویل مدارک و فرم تکمیل شده به کارشناس بیمه پایه، اداره رفاه
مدارک لازم جهت صدور المثنی دفترچه:
 1. اصل شناسنامه
 2. اصل کارت ملّی
 3. یک قطعه عکس ۴*۳
 4. مراجعه به شعبه یک تأمین اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=29.3432.4416.fa
برگشت به اصل مطلب