اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی- بیمه پایه(تأمین اجتماعی،بیمه سلامت)
خدمات بیمه سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 مدارک لازم جهت صدور اولیه
 1. تکمیل فرم صدور اولیه توسط سرپرست (جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید)
 2. پرداخت مبلغ ۳۰،۰۰۰ریال بابت صدور هر دفترچه.
 3. کپی پشت و روی کارت ملی افراد تحت تکفل.
 4. کپی صفحات اول و ازدواج شناسنامه بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل .
 5. یک قطعه عکس ۴*۳ برای کلیه اعضای خانواده بالای ۲سال.
 6. آخرین فیش حقوقی .
 7. حکم سرپرست خانواده (جهت استعلام کسر حق بیمه از حقوق)
 8. تایید یه و مهر بند ۳-ب فرم صدور اولیه توسط کارگزینی .
 9. تایید یه و مهر  بند ۳-ج فرم صدور اولیه توسط امور مالی .
 10. مدارک به همراه فرم پرشده تحویل مسئول بیمه پایه در اداره رفاه شود .
مدارک لازم جهت صدور المثنی:
 1. تکمیل فرم المثنی (جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید)
 2. کپی پشت و روی کارت ملی .
 3. صفحات اول و ازدواج شناسنامه (فردی که دفترچه بیمه اش مفقود گردیده است).
 4. کپی شناسنامه صفحه اول و صفحه ازدواج فرزندان بالای ۱۵ سال ( دختر ).
 5. کپی شناسنامه صفحه اول و صفحه ازدواج فرزندان بالای ۱۷ سال ( پسر ).
 6. یک قطعه عکس ۴×۳ صاحب دفترچه.
 7. آخرین فیش حقوقی .
 8. حکم سرپرست خانواده (بابت استعلام کسر حق بیمه از حقوق).
 9. اصل گواهی تحصیلی برای فرزندان ذکور بین ۲۲ تا ۲۵ سال.
 10. مدارک به همراه فرم پرشده تحویل مسئول بیمه پایه در اداره رفاه شود (هزینه هر دفترچه ۹۰,۰۰۰ ریال می ‌باشد و اگر دفترچه بیمه برای بار دوم مفقود شده باشد ۱۸۰،۰۰۰  ریال می باشد).
نکته : لازم به ذکر است که اگر دفترچه بیمه گم شده اعتبار داشته باشد صدور دفترچه توسط سازمان بیمه حداقل یک ماه زمان می برد و اگر اعتبار نداشته باشد صدور دفترچه آنی است.

  مدارک لازم جهت تعویض و تمدید:
 1. ارائه تصویر صفحه اول و ازدواج صاحب دفترچه
 2. اصل سر برگ دفترچه بیمه سلامت    (حتماً باید تمامی صفحات دفترچه به اتمام رسیده باشد).
 3.  هزینه هر دفترچه  ۳۰،۰۰۰ریال می باشد.
 4. پشت نویسی سربرگ دفترچه سرپرست خانواده  وافراد تبعی:(آدرس منزل ، کد ملی سرپرست خانوده ، شماره موبایل ،امضاع و محل خدمت سرپرست خانوار.
 5. برای دختران بالای ۱۵ سال و پسران بالای ۱۷ سال کپی شناسنامه صفحه اول و صفحه ازداج شناسنامه.
 6. یک قطعه عکس برای فرزندان بالای ۲ سال.
 7. آخرین فیش حقوقی  .
 8. حکم سرپرست خانواده (بابت استعلام کسر حق بیمه از حقوق).
 9. اصل گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان (پسر) بین ۲۲ تا ۲۵ سال (در صورتی که فرزند پسر بالای ۲۵ سال باشد باید نسبت به ابطال دفترچه و تبعی ۳ نمودن ان اقدام گردد.
 10. اگر پسر ۲۵ سال سن تمام شده باشد باید تبعی ۳ یا ابطال شود در غیر این صورت اگر انجام نشود و از دفترچه بیمه استفاد شود طبق تعرفه بیمه شامل معوقه (جریمه) می شود.
  مدارک لازم جهت ابطال دفترچه:

 موارد ابطال دفترچه : علت ابطال دفترچه در صورت اشتغال به کار یا در حال تحصیل نبودن فرزند پسر ۲۲ تا ۲۵ سال – در صورت اشتغال به کار یا ازدواج نمودن فرزند دختر -فوت اعضای خانواده .
 1. اصل دفترچه بیمه شخصی که میخواهد ابطال شود.
 2. تصویر صفحات اول و ازدواج شناسنامه شخص ابطال شونده.
 3. تکمیل فرم درخواست جهت ابطال دفترچه (جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید)
 4. ارائه مستندات علت ابطال (گواهی فوت، خروج از تکفل، ازدواج و ....).
 5. در صورت مفقود بودن دفترچه بیمه در درخواست ابطال قید گردد.
 6. آخرین مدرک تحصیلی که برای تمدید یا تعویض ارائه شده برای فرزندان پسر.
نکته: برای فرزندان شاغل که برایشان حق بیمه واریز می شود و دارای بیمه هستند ولی دفترچه بیمه ندارند یک گواهی از محل کارشان مبنی بر تایید که حق بیمه پرداخت میکنند.

مدارک لازم برای افزایش عائله مندی(افراد تبعی) دفترچه بیمه .
 1. تکمیل فرم مربوطه و تأیید و مهر و امضاء کارگزینی و امور مالی توسط سرپرست خانواده.
 2. کپی تمام صفحات شناسنامه سرپرست خانواده و شخص اضافه شده.
 3. آخرین فیش حقوقی سرپرست .
 4. حکم سرپرست خانواده (بابت استعلام کسر حق بیمه از حقوق).
 5. به اعضای هر دفترچه مبلغ ۳۰،۰۰۰ریال .

  قوانین و ضوابط
درصورت به اتمام رسیدن زودتر از ۳ ماه دفترچه بیمه (خدمات درمانی) باید آخرین برگ دفترچه ومدارک پزشکی یا آخرین دستوراتی که پزشک در صفحه اخر دفترچه اعمال کرده اند به پیوست باید تحویل نمایند. در غیر اینصورت دفترچه ای که زیر ۳ماه به اتمام رسید باشد تعویض نخواهد شد.
در صورت ازدواج و یا به سن قانونی رسیدن فرزندان (۲۵ سال) به بالا می بایست تا پایان همان ماه نسبت به ابطال دفترچه بیمه اقدام گردد در غیر این صورت مشمول معوقه (جریمه) خواهد گردید.
تعریف: (تبعی۲و۳) مبلغ و پرداخت حق بیمه در سال ۱۳۹۹.
فرزندان پسر ۲۲ سال تا ۲۵ سال با گواهی اشتغال به تحصیل میتوانند تبعی سرپرست بمانند و اگر در حال تحصیل نباشند به اختیار سرپرست میتوانند حذف یا تبدیل به تبعی ۳ تحت تکفل بمانند.
فرزند پسر بالای ۲۵ سال حتماً باید دفترچه ابطال و یا تبدیل به تبعی ۳ گردد در غیر اینصورت اگر اقدام به این کار نشود از طرف بیمه سلامت (خدمات درمانی ) مشومل معوقه (جریمه خواهد بود).
تعریف  تبعی دو، شامل همسر دوم (زن ، مرد ) فرزند انشان که به ازاء هر نفر ۵۵۷,۰۰۰ ریال بصورت ماهانه از حقوق کسرمی می گردد .
تعریف تبعی سه، شامل پدر و مادر، فرزند خوانده، عروس، داماد، نوه که به ازاء هر نفر ۶۸۰,۷۷۸ ریال بصورت ماهانه از حقوق کسر می گردد.
فرم تعهد نامه تبعی ۲و۳
فرم تعهد تبعی ۲و۳
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=29.3432.4425.fa
برگشت به اصل مطلب