دانشکده مهندسی هوافضا- آزمایشگاه اموزشی آئرودینامیک II
آزمایشگاه آئرودینامیک II

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/19 | 
سرپرست:دکترمحمدسعیدی
تلفن:۶۴۵۴۵۶۳۵


معرفی

- بررسی معادله حالت گاز کامل با اندازه گیری فشار، دما و حجم گاز و محاسبه ثابت گاز
- اندازه‌گیری سرعت صوت در هوا یا گازهای دیگر در دماهای مختلف و مقایسه مقادیر تئوری و تجربی
- مشاهده شوک بر روی گاوه در زوایای مختلف و محاسبه توان شوک
- بررسی عملکرد نازل در فشارهای مختلف و بررسی شرایط خفگی
- بررسی توزیع فشار در طول نازل و مقایسه با مقادیر تئوری
- بررسی توزیع فشار در حول نازل همگرا – واگرا
- توزیع فشار در طول یک لوله با نظر ثابت برای شناسائی اثرات گرمادهی حرارت ، سرعت ، دما و ...


آدرس:دانشکده مهندسی هوافضا،طبقه همکف
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.2235.2079.fa
برگشت به اصل مطلب