واحد آموزشی بندر ماهشهر- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/2 | 
دفتر ریاست

تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۱-۰۲۱    فکس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
دفتر مالی و اداری

تلفن: ۵۲۳۴۱۵۳۳-۰۶۱
مرکز آموزش های عالی و حرفه ای

تلفن: ۵۲۳۴۳۳۱۱-۰۶۱
دفتر ارتباط با صنعت

تلفن: ۵۲۳۴۱۵۳۷-۰۶۱   و  ۶۴۵۴۵۵۰۷-۰۲۱
آزمایشگاه‌ها

تلفن: ۵۲۳۴۲۷۷۹-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۶-۰۲۱
تحصیلات تکمیلی

تلفن: ۵۲۳۴۱۵۲۹-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۴-۰۲۱
انتظامات مرکزی

تلفن: ۵۲۳۴۱۵۴۰-۰۶۱ 
 
 
دفتر ماهشهر
آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحیه صنعتی- خیابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (واحد ماهشهر)
موقعیت جغرافیایی(GPS):
۳۰.۵۳۹۷۰۹, ۴۹.۱۷۵۱۲۴
کد پستی:  ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
تلفن:  ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۱-۰۲۱

فکس:  ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک:  mahshahraut.ac.ir
وب‌سایت: http://mahshahr.aut.ac.ir

 

دفتر تهران
آدرس: تهران- خیابان انقلاب- حد فاصل حافظ و ولی عصر- خیابان شهید سعید- کوچه نائینی- پلاک ۱۲- طبقه همکف
موقعیت جغرافیایی(GPS):
۳۵.۷۰۲۲۷۸, ۵۱.۴۰۹۴۷۲
کد پستی: ۱۵۹۱۶۳۶۸۵۱
تلفن: ۶۶۹۶۶۶۰۳-۰۲۱   و   ۶۶۹۶۶۶۰۴-۰۲۱   و   ۶۶۴۶۰۰۳۲-۰۲۱
فکس: ۶۶۴۹۱۴۸۷-۰۲۱
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3657.5129.fa
برگشت به اصل مطلب