واحد آموزشی بندر ماهشهر- کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی
کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/21 | 
 کتابخانه

رشد و گسترش کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در حال حاضر، از الزامات حیاتی هر موسسه علمی و دانشگاهی می باشد . کتابخانه واحد از اواخر سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است و هم اکنون مجموعه ای غنی از منابع گوناگون بر حسب نیاز علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه های مهندسی شیمی، پلیمر و محیط زیست می باشد که در سال ۱۳۸۲ با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی ، با سیاست گذاری های واحد، با خرید نرم افزار ثنا گامی مهم به سوی مکانیزه کردن خدمات کتابخانه‌ای برداشته شد.

خدمات کتابخانه

نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3702.5386.fa
برگشت به اصل مطلب