واحد آموزشی بندر ماهشهر- زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/19 | 
 • زمینه های فعالیت
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی مورد درخواست صنایع
  • برگزاری دوره های آموزشی بین المللی
  • برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی و از راه دور
  • برگزاری دوره های توانمند سازی شغلی
  • برگزاری سمینار، کنفرانس و کارگاه آموزشی حرفه ای
  • ارائه خدمات مشاوره، نیاز سنجی، مستند سازی و تولید منابع آموزشی
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3737.5350.fa
برگشت به اصل مطلب