واحد آموزشی بندر ماهشهر- اطلاعیه‌های آموزشی
اطلاعیه‌های آموزشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/23 | 
تاریخ موضوع
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص شرایط تمدید سنوات دانشجویان مهر ۹۸ و به بعد
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص شرایط تمدید سنوات دانشجویان بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۷
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص شرایط تمدید سنوات دانشجویان مهر ۹۵ و ماقبل
۱۰ـ۲۲ــــ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ مجلات شاخص واحد ماهشهر
۱۱:۲۱ــــ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۱۱:۱۹ــــ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

📍شرایط لازم برای چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی مورد تائید وزارت جهت دریافت نمره تشویقی و استفاد از کمک هزینه

🔸نام دانشجو بعنوان یکی از نویسندگان مقاله ذکر شده باشد.   
🔸مقاله با نام دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر  در کنفرانس‌های داخلی و خارجی ارائه شود.
🔸تصریح نام و نشانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر برای نویسنده مقاله الزامی است. نام دانشگاه می‌بایست صرفا بدین فرم درج   Amirkabir University of Technology of  Mahshahr Campus گردد.

۱۳:۵۷ـــ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری واحد دانشگاهی ماهشهر بر اساس مصوبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3790.5440.fa
برگشت به اصل مطلب