واحد آموزشی بندر ماهشهر- قوانین و مقررات
قوانین و مقررات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/23 | 
 قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از محیط آزمایشگاه

۱- شرکت در آزمون ورودی آزمایشگاه( جزوه‌های زیر پیشنهاد می‌شود)

۲- مراحل انجام آنالیزهای آزمایشگاهی

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

۱- دریافت فرم مناسب آنالیز از سایت آزمایشگاه مرکزی و پرکردن آن با مشاوره کارشناسان آزمایشگاه
۲- بعد از دریافت فرم،زمان انجام آزمایشات و هزینه آن توسط کارشناس آزمایشگاه برآورد و به اطلاع درخواست کننده خواهد رسید.
۳- آزمایشات بعد از پرداخت هزینه ( در صورتی که از گرنت استفاده نشود) و ارسال اصل یا کپی فیش واریزی، شروع خواهد شد.
۴- تحویل نتایج پس از تسویه حساب نهایی (در صورت تغییر هزینه برآورد شده) صورت می گیرد.
۵- دریافت نتیجه به صورت الکترونیکی
:!: ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت نتایج الزامی است.
:!: جهت دریافت فاکتور بهمراه داشتن کد اقتصادی یا کد ملی ضروری است

نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3792.5443.fa
برگشت به اصل مطلب