واحد آموزشی بندر ماهشهر- مطالب صفحات
کارگاه پلاستیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 

این کارگاه از کارگاههای تخصصی رشته مهندسی پلیمر می باشد که در آن دانشجویان با دستگاهها و فرایندهای شکل دهی پلیمرها آشنا می گردند.

اهداف این کارگاه عبارت است از:

  1. آشنایی با فرایندهای شکل دهی پلیمرها
  2. آماده سازی مواد اولیه برای انجام پروژه های تحقیقاتی ( تهیه قطعات، آمیزه کاری و آلیاژسازی و … )
  3. بررسی شرایط و مدلسازی فرایندهای شکل دهی پلیمرها
     
تجهیزات

                                     
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3797.5520.fa
برگشت به اصل مطلب